Năm học 2017 – 2018
Công ty Unika là một công ty tư nhân đảm nhiệm công việc đưa rước học sinh hàng ngày của trường quốc tế Pháp Marguerite Duras. Công ty cung cấp dịch vụ cho phụ huynh học sinh để đưa và rước con em của họ đến trường hàng ngày trong điều kiện tốt nhất có thể kể tử năm học 2010-2011. Công ty hợp tác với hội phụ huynh trường Marguerite Duras để có thể đáp ứng tốt hơn những mong muốn của phụ huynh, của học sinh và của trường Marguerites Duras. Và như vậy, một hợp đồng đã được ký kết giữa Unika và hội phụ huynh để xác định những điều khoản của sự hợp tác.
Các hoạt động của xe bus đòi hỏi phải được áp dụng các tài liệu dưới đây gồm có 22 phần và 6 phụ lục. Dăng ký sử dụng xe học sinh nghĩa là chấp nhận các điều lệ sử dụng xe bus và áp dụng những quyền và nghĩa vụ đối với học sinh, phụ huynh, nhân viên Unika và công ty Hòa Bình.
Tài liệu này là một phần không thể tách rời của hợp đồng được ký kết giữa các bên của phụ huynh và Unika. Tài liệu cần được đọc, phê duyệt, có chữ ký của phụ huynh.

ĐIỀU KIỆN CHUNG

Điều 1 : điều kiện đăng ký
Xe bus Unika được dành cho tất cả học sinh của trường, bất kể quốc tịch gì. Không có sự phân biệt về việc xét duyệt hồ sơ hay về giá xe bus đối với những học sinh quốc tịch Pháp và những học sinh quốc tịch khác

Sự lựa chọn xe bus dựa theo yêu cầu của phụ huynh, từ điểm đón/điểm trả gần nhà và những điểm xe bus còn chỗ trống theo mong muốn của phụ huynh.

Học sinh cũng như những người chịu trách nhiệm pháp lý ( phụ huynh hoặc người giám hộ )phải tuân theo các quy tắc được nêu trong « quy định nội bộ » và phải ký một cam kết cá nhân. Xem thêm ở điều 22.

Tất cả học sinh, để được đăng ký cần phải nộp hồ sơ đầy đủ, có chữ ký và hồ sơ yêu cầu và trả tiền đăng ký.

Điều 2 : chỗ ngồi và điểm đón/ điểm trả
Vì những lý do về sự cho phép và an toàn, số lượng chỗ cho mỗi điểm đưa đón là hạn chế. Trong trường hợp có quá nhiều yêu cầu đối với số lượng chỗ còn lại, những tiêu chí lữa chọn sau sẽ được áp dụng theo thứ tự ưu tiên :

 • Địa chỉ gia đình gần điểm đón/ điểm trả
 • Ngày đăng ký sử dụng xe bus

Trong trường hợp mà yêu cầu của phụ huynh không được đáp ứng, chúng tôi sẽ cố gắng để tìm một điểm phù hợp khác với yêu cầu của phụ huynh.

Điều 3 : đại diện của phụ huynh học sinh
Với những quyền của phụ huynh được áp dụng trong hợp đồng này, hơn rộng hơn nữa là tất cả quyền lợi tập thể của phụ huynh học sinh, người đại điện và người vận chuyển (quy định tại điều 4), phụ huynh học sinh có thể được đại điện bởi Hội phụ huynh của trường Marguerites Duras.
Điều 4 : thời hạn của hợp đồng
Hợp đồng được ký kết giữa các bên cho toàn bộ năm học 2017-2018 được chia làm 3 kỳ học tương ứng với lịch học của nhà trường và trong trường hợp đăng ký ở giữa năm học, thời hạn sẽ là thời gian còn lại của năm học đang diễn ra.

Điều 5 : quy định về tài chính
5.1 Tiền phí xe bus
Giá tiền xe bus bao gồm tất cả những gì liên quan đến việc vận chuyển đưa đón học sinh trong thời gian chỉ định, bao gồm thẻ xe bus, bảo hiểm hợp đồng và thuế VAT. Tổng chi phí vận chuyển sẽ được chia đều cho tất cả học sinh.

Trong trường hợp có sự tăng giá của xăng dầu trong một quý, tiền phí xe bus có thể được xem xét lại ở quý sau trong phạm vi ảnh hưởng của sự tăng giá này đối với phí vận chuyển, với sự giấy tờ chứng minh của bên vận chuyển đưa cho hồi phụ huynh và đưa cho phụ huynh nếu cần.

Không có sự hoàn tiền xe bus nào khi mà đã vào giai đoạn học của quý đó trừ trường hợp do sai sót của bên Vận chuyển. Không có sự tăng giá nào được quyết định đơn phương từ phía Unika

Vào cuối năm học, một đánh giá về tiền phí dự kiến, những tuyến xe bus mới, cải tiến… cho năm học tới sẽ được trình bày với nhà trường và hội phụ huynh với những chứng minh.

5.2 thời gian thanh toán
Tiền phí xe bus có thể thanh toán 1 làn cho cả năm hoặc thanh toán theo quý

Quý 1 Quý 2 Quý 3
7.995.000 VND 5.995.000 VND 5.995.000 VND
trước ngày 24/08/2018 trước ngày 21/12/2018 trước ngày 22/03/2019

5.3 Quy trình thanh toán và trong trường hợp không thanh toán
Các khoản thanh toán phải tuân theo một quy trình theo quý
Đối với quý 1
Thanh toán khi đăng ký sau khi nhận được thông báo
Nhắc nhở thanh toán lần thứ nhất : 1 tuần sau khi nhập học
Nhắc nhở thanh toán lần thứ hai : 3 tuần sau khi nhập học kèm theo liên lạc qua điện thoại

Nếu vẫn không thanh toán vào cuối tháng 9, học sinh sẽ không được sử dụng dịch vụ xe bus nữa cho đến khi thanh toán tiền xe bus.

Đối với quý 2 và quý 3
Thông báo thanh toán tiền xe bus được gửi cho phụ huynh trước 15 ngày sau bắt đầu học của quý đó.
Nhắc nhở thanh toán lần thứ nhất : 1 tuần sau khi bắt đầu quý đó
Nhắc nhở thanh toán lần thứ hai : 2 tuần sau khi bắt đầu quý đó kèm theo liên lạc qua điện thoại

Nếu vẫn không thanh toán vào cuối tháng 9, học sinh sẽ không được sử dụng dịch vụ xe bus nữa cho đến khi thanh toán tiền xe bus.

5.4 Phương thức thanh toán
Các gia đình phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với phí vận chuyển. Những thỏa thuận giữa công ty của phụ huynh và phụ huynh không bắt buộc áp dụng đối với Unika. Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán tiền xe bus bằng thu nhập của họ và kiểm tra rằng phí xe bus đã được thanh toán đúng thời hạn đối với công ty của của họ.

Việc thanh toán tiền phí xe bus có thể được thực hiện bới phụ huynh học sinh với số tiền và thời hạn dự kiến như sau

a) Thanh toán tại Việt Nam

– Bằng hình thức chuyển khoản

Số tài khoản VND 007 100 447 6935
Người thụ hưởng CTY TNHH HANH TRINH HOA SEN
Swift code BFTVVNVX
Ngân hàng VIETCOMBANK, HCM CITY BRANCH
Địa chỉ ngân hàng 29 Bến Chương Dương, Quận 1. Thành phố HCM, Việt Nam

– Bằng tiền mặt tại trụ sở văn phòng
CTY TNHH HANH TRINH HOA SEN (UNIKA)
Số 8 đường 66. phường Thao Dien, quận 2, TPHCM

– Bằng tiền mặt khi nộp hồ sơ đăng ký xe bus
Gửi tiền mặt trực tiếp cho nhân viên xe bus khi nộp hồ sơ đăng ký. Một phiếu thu của công ty sẽ được giao cho phụ huynh vào cùng thời điểm phụ huynh đóng tiền.
b) Thanh toán ở nước ngoài

– Bằng hình thức chuyển khoản:

Số tài khoản VND 007 100 447 6935
Người thụ hưởng CTY TNHH HANH TRINH HOA SEN
Swift code BFTVVNVX
Ngân hàng VIETCOMBANK, HCM CITY BRANCH
Địa chỉ ngân hàng 29 Ben Chuong Duong, District 1. HCM City, Vietnam

Tiền phí xe bus có thể thanh toán bằng VND, USD, EUROS và chuyển vào số tài khoản ở trên .
Điều 6 : Học bổng & giá cho những gia đình nhiều học sinh
Những gia đình/học sinh có học bổng vui lòng cung cấp giấy xác nhận có học bổng khi nộp hồ sơ đăng ký xe đưa đón học sinh. Trong trường hợp không có học bổng, phụ huynh vui lòng thanh toán phí xe đưa đón học sinh theo yêu cầu. Số tiền đã thanh toán sẽ được hoàn lại sau trong năm học, theo % học bổng, khi có học bổng chính thức. Với những gia đình có nhiều con mà không có học bổng thì sẽ được giảm giá 10% tiền phí xe bus đối với những học sinh thứ 3 trở lên đăng ký sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh
Điều 7 : Vắng mặt
Việc vắng mặt không sử dụng xe bus sẽ không được hoàn lại tiền trừ trường hợp bé không học ở trường Quốc tế Pháp nữa, tất cả những tháng đã bắt đầu sẽ không được hoàn tiền.
Điều 8: Nhà thầu phụ
i) Nhà thầu phụ

để đảm bảo nhiệm vu, nhà cung cấp dịch vụ xe bus sẽ giao thầu lại các hoạt động vận chuyển của mình, bao gồm xe bus và tài xế, cho công ty cổ phần du lịch Hòa Bình, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 200 252, trụ sở tại 60 Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM, được đại diện bởi bà Bui Thi Kim Que ( ở đây là « bên vận chuyển » ), được phép làm tất cả những việc cần thiết để vận chuyển học sinh.
ii) Xác định nhà thầu phụ

Sự xác nhận về bên vận chuyển là điều kiện xác định của hợp đồng và tất cả những sự thay đổi về bên vận chuyển không được thực hiện để đáp ứng lợi ích của bên Vận chuyển và cần phải được thông tin cho phụ huynh học sinh bao gồm thông tin của bên Vận chuyển mới cũng như xác nhận khả năng hoạt động , thông tin pháp lý của bên vân chuyển mới.

iii) Trách nhiệm liên đới và vô thời hạn

Nhà cung cấp và bên vận chuyển chịu trách nhiệm liên đới và vô thời hạn với bất kỳ thiệt hại phát sinh nào với học sinh và cam kết bồi thường cho phụ huynh và học sinh hoặc với bất kỳ thiệt hại nào của bên thứ ba do quá trình vận chuyển gây ra trừ trường hợp sai sót do bên kia gây ra.
iv) Các tính năng và tiện ích trên xe bus

Xe bus phục vụ học sinh phải đảm bảo những tiêu chí sau :

 • – Xe có điều hòa
 • – Số lượng chỗ ngồi: dao động tùy theo tuyến xe bus, tối đa 45 chỗ (tất cả đều có dây an toàn sử dụng được) và được điều chỉnh theo yêu cầu, nhu cầu
 • – Tình trạng: được kiểm tra 1 năm 2 lần theo quy định quốc gia
 • – Số lượng bình chữa cháy: theo tiêu chuẩn
 • – Phân bổ: dành riêng cho học sinh trong những ngày đi học

Nhà cung cấp đảm bảo trong trường hợp xe bị hư hỏng hoặc bị tai nạn sẽ có xe thay thế trong thời gian ngắn nhất và cung cấp ngay lập tức phương án thay thế với những điều kiện như trong hợp đồng (độ thoải mái, an toàn, giờ giấc…) không phụ thu đối với phụ huynh học sinh.

v) Bảo trì và kiểm soát

Các xe bus được duy trì và làm sạch hàng ngày.
Xe bus được kiểm tra kỹ thuật định kỳ theo pháp luật. Một bản sao báo cáo có sẵn của nhà cung cấp cho phụ huynh học sinh hoặc hội phụ huynh.
Các xe bus sẽ được kiểm tra thường xuyên trước mỗi chuyến đi về các thiết bị bên trong ( dây an toàn, điều hòa, túi y tế…) và các thiết bị bên ngoài ( đèn pha, lốp xe, đèn tín hiệu, hệ thống phanh…)
Điều 9: Nhân viên bên vận chuyển (tài xế )
i) Nhiệm vụ

Mỗi một tài xế cần phải:

 • – Đảm bảo lái xe theo lộ trình định sắn
 • – Đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe
 • – Tôn trọng giờ giấc và điểm đón/ điểm trả học sinh
 • – Kiểm tra cùng với giám sát viên xe bus để đảm bảo học sinh đã cài dây an toàn
 • – Không được ăn, uống ( ngoài nước hoặc thức uống không cồn khác ), không được hút thuốc và không được liên lạc điện thoại khi xe bus đang di chuyển
 • – Đảm bảo vệ sinh của xe bus.

ii) Phẩm chất

Mỗi một tài xế phải đáp ứng được những yêu cầu sau :

 • – Có giấy phép lái xe cho việc vận chuyển học sinh
 • – Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về việc lái xe bus
 • – Không bị kết án về việc vi phạm giao thông hoặc liên quan đến hải quan
 • – Hơn 30 tuổi
 • – Có tình trạng sức khỏe tốt

Nhà cung cấp cam kết rằng có thể đảm bảo bởi bên Vận chuyển rằng mỗi một tài xế lái xe một cách thận trọng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Không được sử dụng rượu và ma túy, nhà cung cấp và bên Vận chuyển cần phải kiểm tra thường xuyên và đột xuất.
Điều 10: Nhân viên Unika
Giám sát viên
i) Nhiệm vụ

Với mỗi một chuyến đi, giám sát viên đảm bảo công việc giam sát và quá trình vận hành của chuyến đi cũng như việc tôn trọng nội quy xe bus của học sinh. Giám sát viên đảm bảo sự an toàn và thoải mái của học sinh ( kiểm tra về việc học sinh đã thắt dây an toàn )

Cần đảm bảo mỗi một học sinh là chủ thẻ xe bus và có thể gọi điện cho người có trách nhiệm trong trường hợp khẩn cấp khi mà không có người đón bé ở điểm đón hoặc người đón bé là người lạ mà không biết.

Giám sát viên cần có những dụng cụ sau trong xe được cung cấp bới Unika
Ils s’assureront de la présence à l’intérieur du bus des équipements suivants fournis par UNIKA

 • – Marquage extérieur : pictogrammes à l’avant et à l’arrière du véhicule, signalant le transport d’enfants, la ligne de bus et l’identification du LFI
 • – Biển báo bên ngoài : biển báo đằng trước và đằng sau xe, báo hiệu cho biết có trẻ em trên xe, tuyến đường xe bus của trường quốc tế Pháp
 • – Hệ thống GPS dành cho phụ huynh có thể theo dõi được vị trí xe trên trang web www.transport-duras.com
 • – túi y tế
 • – nước suối 350ml ( lavie hoặc aquafina)
 • – điện thoại di động hoạt động dành cho giám sát viên
 • – danh sách có số điện thoại của người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, dành cho điều phối viên và toàn bộ giám sát viên

ii) Phẩm chất

Giám sát viên phải ít nhất 22 tuổi

Điều phối viên (X2)
i) Nhiệm vụ

Điều phối viên đảm bảo công việc điều phối từ trường và đảm bảo sự vận hành của tất cả các hành trình của các xe bus. Có thể liên lạc với giám sát viên vào tất cả các thời điểm và đảm bảo sự an toàn của học sinh. Diều phối viên là mối liên hệ giữa các giám sát viên xe bus và phụ huynh học sinh.
ii) Phẩm chất

Điều phối viên cần nói thành thạo tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh
Điều 11: Thẻ xe bus
Thẻ xe bus sẽ được phát cho phụ huynh học sinh. Học sinh cần xuất trình thẻ xe bus cho giám sát viên cho mỗi chuyến đi. Nếu không, học sinh sẽ không được lên xe bus. Thẻ xe bus là thẻ cá nhân.

Sở hữu thẻ xe bus có nghĩa là phụ huynh và học sinh hiểu và đảm bảo sẽ tôn trọng nội quy xe bus và quy định về an toàn xe bus.

Trong trường hợp làm mất thẻ hoặc hư thẻ xe bus, thì bên cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp thẻ mới cho học sinh với mức giá là 100.000vnd và khoản tiền này sẽ do phụ huynh thanh toán.

Điều 12: Trách nhiệm
12.1 Trách nhiệm của Unika
Unika đảm bảo an toàn cho học sinh trên xe bus

Unika đảm bảo rằng chỉ học sinh của trường Pháp mới có thể lên xe và chỉ để học sinh 1 mình ở điểm trả khi có sự đồng ý của cha mẹ (xem phụ lục 6). Unika chịu trách nhiệm cùng với Hòa Bình cho tất cả thiệt hại bởi học sinh:

 • – khi phụ huynh học sinh hoặc người đại diện đưa học sinh cho giám sát viên học sinh lên xe bus (khi học sinh trên xe, học sinh không xuống xe ngoài trường hợp bắt buộc. Unika không có trách nhiệm trong khoảng thời gian này)
 • – trong quá trình vận chuyển, tính đến lúc trả học sinh ở trường,
 • – khi xuống xe bus ở trường hoặc được đón bới phụ huynh hoặc người đại diện tại điểm đón.

Unika không chịu trách nhiệm kể từ khi học sinh xuống xe

Trừ những trường hợp đặc biệt được yêu cầu, học sinh từ lớp 6 trở lên sẽ được phép tự đi về nhà mà không cần phụ huynh hoặc người đại diện ra đón. (xem phụ lục 6)

Trường hợp xe bị hỏng, tai nạn… Trong mọi trường hợp, trừ trường hợp thực sự cần thiết, tài xế và giám sát viên không được cho học sinh xuống xe ở điểm khác so với dự kiến. Trong trường hợp bắt buộc phải xuống xe bus (cháy, rò rỉ nhiên liệu..) thì học sinh vẫn thuộc trách nhiệm của Unika

Trong trường hợp xe bị hư hỏng, giám sát viên phải liên lạc với điều phối viên để có thể thực hiện việc chuyển xe trong thời gian ngắn nhất

12.2 Trách nhiệm của phụ huynh
Những điểm đưa học sinh và điểm rước học sinh đi học không phải là điểm trông giữ trẻ. Tất cả học sinh mà chưa lên xe bus thì vẫn thuộc trách nhiệm quản lý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Tất cả học sinh khi đã xuống xe bus cũng sẽ thuộc trách nhiệm của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Tất cả những hành động nguy hiểm sẽ bị cấm xe bus ngay lập tức, dù đó là hành động của trẻ em (ví dụ như bạo lực, thay đổi vị trí trên xe bus khi xe bus đang di chuyển..) hay hành động của phụ huynh ( ví dụ như phụ huynh sử dụng phương tiện cá nhân để chặn xe bus ở trên đường..)

Điều 13: Đồ để quên
Trong xe bus cũng giống như ở trường học, học sinh chịu trách nhiệm hoàn toàn về vật dụng cá nhân. Hàng ngày, giám sát viên xe bus sẽ kiểm tra xe sau khi trả học sinh để chắc chắn rằng không còn đồ để quên nào trên xe. Nếu tìm thấy đồ để quên trên xe thì đồ vật đó sẽ được đưa cho điều phối viên.

Phụ huynh hoặc học sinh có thể liên lạc với Unika để biết làm thế nào để lấy lại vật dụng đã tìm thấy trên xe bus. Cần lưu ý rằng những vật dụng bị mất trên xe bus và tìm thấy trên xe không thuộc trách nhiệm của Unika. Dó là trách nhiệm của mỗi phụ huynh và mỗi học sinh.

Điều 14: Điều kiện để mở thêm một điểm đón/ điểm trả học sinh
Sau đây là những điều kiện để mở một điểm đưa/ điểm đón :

 • – Đủ số lượng học sinh ở điểm mới, tối thiểu 20 học sinh
 • – Không gian đậu xe bus đáp ứng được vấn đề an toàn cho tất cả : học sinh, phụ huynh, xe bus
 • – Không gian đủ để đậu xe và quay đầu xe
 • – Chỗ được phép đậu xe, để nhận và trả học sinh mà không làm cản trở giao thông
 • – Dược sự đồng ý của các cơ quan chức năng hoặc quản lý nếu đó là chung cư tư nhân
 • – – Trong trường hợp chung cư tư nhân : nếu số lượng học sinh ở khu vực đó đạt đến số lượng cho phép, thì sẽ thành lập một tuyến xe bus mới ở điểm đó với điều kiện không làm phát sinh chi phí. Bất kỳ chi phí phát sinh nào cũng đều được chia sẻ bởi tất cả hộ gia đình. Chiếc xe bus đó sẽ rước tất cả học sinh ở khu vực lân cận trong giới hạn số lượng ghế khả dụng, trừ trường hợp không được sự cho phép của người quản lý khu chung cư.
 • – Việc bổ sung thêm đểm xe bus phải hợp lý về mặt thời gian di chuyển từ điểm đón đến trường và ngược lại để không làm ảnh hưởng đến tổng những bé sử dụng xe bus.

Điều 15: Điểm đón, điểm trả học sinh. Vắng mặt. Chậm trễ.
15.1 điểm đón và điểm trả học sinh
Diểm đón học sinh : học sinh, được đưa đến bới phụ huynh hoặc người giám hộ hoặc tự đến điểm đón, phải đến điểm đón sớm nhất là trước 10 phút và trễ nhất là trước 5 phút so với giờ khởi hành xe bus. Xe bus xuất phát đúng giờ so với giờ dự kiến. Một khi xe bus đã di chuyển thì sẽ không được phép đón những bé đến trễ giờ.

Bất kỳ hành động nào của phụ huynh hoặc người giám hộ mà làm ảnh hưởng đến việc xuất phát của xe bus hoặc làm ảnh hưởng đến bến xe bus thì sẽ được liên lạc với nhà trường, và trẻ em liên quan sẽ bị cấm sử dụng xe bus trong một thời gian xác định phụ thuộc vào sự việc xảy ra.

Diểm đón ở trường : học sinh phải đến điểm xe bus đúng giờ. Xe bus sẽ không đợi những học sinh cấp 2 và cấp 3 đến trễ giờ và những bé đó có thể sử dụng xe bus tiếp theo trong điều kiện xe bus còn chỗ.

Diểm trả học sinh : phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ cần phải đến điểm trả học sinh để đón con em của mình đúng giờ dự kiến và kiểm tra với con em của mình để chắc chắn rằng các bé không quên gì trên xe

Chú ý : điểm đỗ xe bus không phải là điểm trông giữ trẻ : tất cả trẻ em chưa lên xe bus vẫn thuộc trách nhiệm quản lý của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ chứ không phải trách nhiệm quản lý của giám sát viên xe bus.

15.2 Vắng mặt
Dể đảm bảo tốt dịch vụ và giờ giấc dự kiến, cần phải thông báo cho bên xe bus về sự vắng mặt của học sinh đặc biệt là chiều từ trường về nhà để không làm ảnh hưởng đến giờ xuất phát của xe bus
Nếu như bé bị bệnh và/hoặc phụ huynh đến đón bé ở trường, thì phụ huynh cũng cần liên lạc với Unika hoặc điện thoại cho điều phối viên xe bus.
15.3 Về sự chậm trễ của phụ huynh hoặc người giám hộ
Mỗi một sự chậm trễ của tuyến xe bus sẽ làm ảnh hưởng đến các bé trên xe, vậy nên trách nhiệm của phụ huynh là cần phải đến đón đúng giờ. Dể giúp đỡ cho việc đó thì hệ thống GPS đã được đưa vào sử dụng để giúp các phụ huynh có thể biết chính xác thời điểm các bé về đến nơi. Trong trường hợp chậm trễ, thì phụ huynh hoặc người giám hộ cần phải thông báo qua điện thoại với giám sát viên hoặc điều phối viên xe bus.

Nếu như tại điểm trả học sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ vắng mặt mà không báo trước thì giám sát viên sẽ tìm cách liên lạc với phụ huynh. Nếu như không thể liên lạc thì sau 5 phút chời đợi, xe bus sẽ đi tiếp cùng với học sinh trên xe.

Nếu xe bus dừng ở nhiều điểm khác nhau, phụ huynh hoặc người giám hộ, sau khi được thông báo bới giám sát viên xe bus sẽ đón bé ở điểm tiếp theo của xe bus. Trong trường hợp khác, học sinh sẽ được đưa về điểm 197 điện Biên Phủ- Bình Thạnh- nơi mà các bé sẽ chờ phụ huynh dưới sự giám sát của Unika.

Unika sẽ tính tiền chờ theo phương pháp sau : cứ mỗi 15 phút tương đương 100.000vnd. mỗi một phút dư ra sẽ tính theo 1 phần 15 phút.

Số tiền này sẽ được đưa cho giám sát viên ngay khi đón trẻ và đó là điều kiện để học sinh lên xe bus vào ngày hôm sau.

Điều 16: Phạt
Trong trường hợp nhà cung cấp không thể thực hiện việc vận chuyển học sinh, dù bất cứ lý do gì, trừ trường hợp bất khả kháng, thì nhà cung cấp sẽ phải trả khoản tiền tương ứng để thay thế phương tiện khác (kể cả taxi), kể cả chi phí đó vượt quá chi phí vận chuyển học sinh bình thường. Việc hoàn tiền cần thực hiện trong vòng 8 ngày sau khi phụ huynh xuất trình hóa đơn thanh toán.
Điều 17: Chấm dứt hợp đồng
Trong trường hợp nhà cung cấp không thể cung cấp dịch vụ quá 15 ngày trong 1 quý, thì phụ huynh có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà cung cấp sẽ phải hoàn lại tiền những ngày còn lại của quý đó.

Nhà cung cấp sẽ tiếp tục phải thanh toán tiền xe thay thế trong những ngày còn lại của quý đó.

Điều 18: Hồ sơ liên lạc
Theo yêu cầu của hội phụ huynh học sinh, nhà cung cấp cần phải cho phép kiểm tra tại văn phòng hoặc văn phòng ở nhà trường những hồ sơ sau :

 • – Mô tả của mỗi xe bus : nhẵn hiệu, model, biển số
 • – Giấy chứng nhận kiểm xe cho mỗi nửa năm
 • – Danh sách tài xế
 • – Danh sách giám sát viên và số điện thoại liên lạc
 • – Thông tin của điều phối viên
 • – Lộ trình xe bus của trường

Điều 19: Bảo hiểm
Unika cam kết đăng ký bảo hiểm và giữ bảo hiểm có hiệu lực dối với các bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm nghề nghiệp và bảo hiểm pháp lý trong các điều khoản tương ứng ở phụ lục 2, phụ luc 3 và phụ lục 4.
Điều 20: Luật áp dụng và tố tụng
Hợp đồng này áp dụng theo luật Việt Nam
Nếu không thể hòa giải thì tất cả các tranh chấp pháp sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết theo luật trước Tòa án.
Dể bảo vệ quyền lợi của mình, phụ huynh học sinh có thể được đại diện bởi hội phụ huynh học sinh được chỉ định theo điều 1 ở phía trên.
Điều 21: Liên lạc với Unika
Từ trang web chính thức của Unika : www.transport-duras.com

Hệ thống GPS được lắp đặt, dùng để theo dõi vị trí của xe bus trên hành trình đến trường cũng như hành trình về nhà.

Số điện thoại liên lạc của giám sát viên được đưa cho phụ huynh dựa theo tuyến xe bus của học sinh.

Đội ngũ Unika luôn luôn lắng nghe phụ huynh liên quan đến các vấn đề về dịch vụ vận chuyển học sinh. Dưới đây là những thông tin của giám đốc cũng như ban quản lý để phụ huynh có thể liên lạc

Mr NGUYEN QUOC VIET (Giám đốc)

Email : viet@transport-duras.com

Tel : +84 (0)9 02 37 33 98

NGUYEN TRAN LIEN CHAU (Điều phối viên 1)

Email : coordinateur1@transport-duras.com

Tel : +84 (0)9 01 41 95 41

DANG HOANG BINH (Điều phối viên 2)

Email : coordinateur2@transport-duras.com

Tel : +84 (0)9 01 41 87 41

Điều 22: Nội quy xe bus

22.1 vấn đề an toàn của học sinh và bảo hiểm
Công ty Unika đăng ký mua bảo hiểm Groupama để bảo vệ học sinh trong trường hợp xảy ra tai nạn. Tuy nhiên trong trường hợp học sinh là nguyên nhân gây ra tai nạn hoặc hư hỏng thì học sinh đó sẽ không được bảo hiểm dân sự của Groupama chi trả. Những khoản phí đó sẽ do phụ huynh chi trả.
22.2 uỷ quyền cho chăm sóc y tế, đăng ký y tế
Như một biên pháp an ninh, đăng ký y tế là bắt buộc để có « sự cho phép của phụ huynh về vấn đề chăm sóc và vận chuyển trong trường hợp khẩn cấp » thông tin về sử khỏe của học sinh cũng như bệnh viện mong muốn. Xem thêm ở phụ lục 5.
22.3 Cho phép học sinh về 1 mình từ trạm xe bus
Sự có mặt của người lớn ở điểm xe bus là bắt buộc đối với tất cả học sinh mẫu giáo và học sinh cấp 1 trừ trường hợp có ý kiến khác của phụ huynh.

Trách nhiệm của giám sát viên Unika kết thúc kể từ khi bé xuống xe bus. Tuy nhiên, để đảm bảo vấn đề an toàn, giám sát viên sẽ giám sát đến tận khi các bé mẫu giáo và cấp 1 được người nhà đến rước.

Những học sinh cấp 2 và cấp 3 có thể, trừ trường hợp có ý kiến khác của phụ huynh, xuống xe 1 mình tại điểm trả học sinh.

Những phụ huynh học sinh cấp 1 mà muốn cho phép con mình tự đi về mà không ra đón thì cần liên lạc với unika. Xem phụ lục 6.

Ở trường hợp ngược lại, nếu phụ huynh của học sinh cấp 2 mong muốn xe bus giao bé trực tiếp cho người lớn thì cũng cần liên lạc với Unika. Xem thêm ở phụ lục 6

22.4 Đồ ăn vặt/ đồ uống
Công ty Unika cung cấp cho mỗi trẻ em một chai nước suối Lavie hoặc Aquafina (350ml) hàng ngày. Các học sinh được quyền ăn đồ ăn vặt trên xe, với điều kiện đó là những đồ ăn khô, không mùi và không làm ảnh hưởng đến học sinh khác. Thể theo sự yêu cầu của chi hội PHHS, và để đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ và an toàn trên xe buýt, xin vui lòng lưu ý từ ngày mai, các loại thực phẩm và đồ uống sau đây không được phép trên xe buýt:

 • – nước giải khát có gas (soda, coca, …)
 • – kem
 • – chip, khoai tây, bỏng ngô
 • – kẹo cao su nhai, kẹo que, kẹo với đường xung quanh.
 • – thức ăn dễ vun vãi, bánh có mảnh vụn, sô cô la tan chảy (bánh choco pie, mì ăn liền khô, ngũ cốc, …)
 • – thực phẩm có mùi (bánh hamburger, pizza, xúc xích, cơm, bánh mì, bánh với thịt, pate …)

22.5 Kỷ luật và xử phạt
Việc đăng ký ở trường quốc tế Pháp không đồng nghĩa với việc có 1 chỗ trong xe bus Unika. Unika có quyền chấp nhận hoặc từ chối vận chuyển với những học sinh có hành vi không đúng mực, hoặc gây nguy hiểm cho học sinh khác với cách xử sự của họ hoặc với vật dụng trên xe, luật này cũng được áp dụng đối với người chịu trách nhiệm của học sinh.

Kỷ luật trong xe bus là một điểm mà không chỉ phụ thuộc vào học sinh mà còn phụ thuộc vào phụ huynh học sinh hoặc tài xe hay người giúp việc… vì vậy phụ huynh cần ký vào nội quy xe bus để đảm bảo rằng học sinh hoặc người nhà hoặc những người liên quan đến học sinh đều liên quan đến. Do đó, phụ huynh cần :

 • – Đọc nội quy xe bus cùng với con của họ
 • – Đưa ra những ví dụ về phép lịch sự và tôn trọng luật lệ
 • – Giám sát học sinh đến điểm xe bus đúng giờ ở điểm đón cũng như ở trường

Một bản cam kết thực hiện những quy định cần được ký bới phụ huynh/ học sinh. Những điều này được viết trong một ngôn ngữ đơn giản các điều luật dành cho học sinh sử dụng xe bus. Những học sinh mà vi phạm nội quy thì sẽ bị xử phạt hay bị cấm sử dụng xe bus. Tất cả những hành động nguy hiểm sẽ bị cấm sử dụng xe bus ngay lập tức, dù đó là hành động của trẻ em (ví dụ như bạo lực trên xe, di chuyển trên xe khi xe đang chạy…) hay hành động của người lớn (ví dụ như phụ huynh dùng phương tiện các nhân của mình để chặn đầu xe bus ở trên đường…)
Phụ huynh vui lòng ghi chú:

 • – Trong trường hợp học sinh phá & làm hỏng xe, Unika gửi hóa đơn & phụ huynh phái thanh toán phí sửa chữa xe
 • – Trong trường hợp học sinh gây rối trên chuyến xe, Unika sắp ghế cho học sinh gây rối này

Hình phạt được áp dụng theo hệ thống trừ điểm (X) với cách tính như sau :

 • – Từ 3 X trở lên = phụ huynh sẽ được thông báo bằng email, điện thoại
 • – Từ 4 X trở lên = phụ huynh sẽ được mời gặp mặt, trao đổi
 • – Từ 5 X trở lên = bé sẽ bị cấm sử dụng xe bus 1 ngày
 • – Từ lần thứ 2 bị cấm xe bus trở lên bé sẽ bị cấm xe bus 1 tuần
 • – Nếu bé bị cấm xe bus 2 lần liên tiếp trong 1 kỳ học, Unika có quyền cấm hoàn toàn xe bus đối với bé. Tiền phí xe bus sẽ không được hoàn lại.

Trường hợp vi phạm Số dấu chéo (X)

+ hậu quả

Chạy nhảy và nô đùa tại vị trí xe buýt đưa rước đến 1
Làm bẩn nơi đưa, đón và trên xe buýt 1
Làm bẩn chỗ ngồi trên xe buýt (ghế, rèm cửa, vv…) 1 + phải lau chùi chỗ dơ
Không nghe lời hướng dẫn của người giám sát 2
Chen lấn trên xe buýt khi lên, xuống xe 2
Không thắt dây an toàn 2
Có hành vi gây phiền người khác trên xe (làm ồn, chuyển động, chơi những trò chơi nguy hiểm) 2
Hút thuốc trên xe 2 + tịch thu thuốc là
Đem theo những vật dụng cấm hoặc nguy hiểm 2 + tịch thu tang vật
Chơi nghịch với chai nước 2 + thu chai nước
Quấy rối, làm phiền tài xế bằng những trò chơi ồn ào hoặc quá khích 2
Thiếu tôn trọng tài xế, người giám sát, những trẻ khác hoặc bất kì người nào đi cùng xe 3
Có lời nói thô bạo 4 + thông báo và mời gặp phụ huynh
Có hành động thô bạo (gây lộn, đánh nhau, xúc phạm v..v..) Học sinh lập tức bị ngừng sử dụng xe trong 2 ngày !

CHÚ Ý : Mọi hành động gây lộn, đánh nhau, xúc phạm tới học sinh, giám sát, điều phối viên, tài xế, học sinh lập tức bị ngừng sử dụng xe trong 2 ngày.. Nếu sự việc diễn ra vào buổi sáng (trên xe đón tới trường), phụ huynh phải sắp xếp đến đón học sinh ở trường vào buổi chiều, giờ tan học.
22.6 Vật dụng nguy hiểm / cấm
Các vật dụng có khả năng gây nguy hiểm nhưng lại được cho phép sử dụng trong lớp học phải ở trong cặp như: kéo, dao rọc giấy, com pa. Các vật dụng đó sẽ bị tịch thu nếu ra khỏi cặp và sẽ được trao lại cho trẻ khi đến nơi.

Đối với các vật dụng nguy hiểm: laze, dao, pháo nổ, hoặc vật cấm sử dụng ở trường như: đồ bật lửa/hộp quẹt, rượu, ma túy, thuốc lá … đều bị tịch thu và được trao trả tại trụ sở chính của công ty UNIKA.

Đối với trường hợp thu giữ các chất gây nghiện bất hợp pháp như cần sa hoặc các loại thuốc gây nghiện khác, học sinh sẽ bị đuổi ngay lập tức, không được sử dụng xe buýt. UNIKA sẽ thông báo cho Trường và Hội phụ huynh của Trường biết. Dứt khoát, học sinh sẽ không được đi xe buýt đưa rước. UNIKA có quyền thông báo cho chính quyền địa phương.

ANNEXE 1

BẢN CAM KẾT ĐỐI VỚI CÁC QUY ĐỊNH

Tôi nên làm :
Trước khi lên xe buýtĐến đúng giờ ở lượt đi và lượt về Giữ trật tự trong khi chờ xe đến Tôn trọng môi trường xung quanh, không xả rác bữa bãi Nghe theo sự chỉ dẫn của giám sát xe buýt Trong khi xe chạy Giữ trật tự khi lên xe buýt, không xô đẩy nhau Nhường chỗ cho những học sinh nhỏ hơn Nghe theo chỉ dẫn của giám sát về chỗ ngồi nếu có yêu cầu Tôn trọng những học sinh khác Tôn trọng tài xế lái xe và giám sát viên Ngồi và giữ cặp xách/ba lô trên đùi của mình hoặc dưới gầm ghế của mình Không để bất cứ vật gì trên lối đi lại ở xe buýt ! Cài chặt dây an toàn và không được tháo dây an toàn khi xe đang chạy Ngồi trật tự trên nghế trong khi xe chạy, trừ khi có sự chỉ dẫn của giám sát Không được mở cửa kính xe buýt để giữ điều hòa xe Giữ trật tự không làm ảnh hưởng đến tài xế lái xe Giữ chỗ ngồi sạch sẽ Uống nước và ăn bánh quy sạch sẽ Khi xuống xe Kiểm tra kỹ đồ cá nhân trước khi xuống xe, tránh bỏ quên đồ Giữ trật tự khi xuống xe buýt, không xô đẩy nhau Quan sát kỹ bên trái, bên phải khi sang đường
Theo đó, những lỗi vi phạm sẽ bị đánh dấu (X) bởi sự quan sát của giám sát viên và theo mức độ như sau:
 • – Từ 3 dấu (X) = phụ huynh học sinh sẽ được thông báo qua email, điện thoại
 • – Từ 3 dấu (X) = phụ huynh học sinh sẽ được thông báo qua email, điện thoại
 • – 5 dấu (X) = học sinh bị ngừng sử dụng xe buýt (lần 1) trong 1 ngày
 • – 5 dấu (X) = học sinh bị ngừng sử dụng xe buýt (lần 1) trong 1 ngày
 • – Trên 2 lần vi phạm và bị ngừng sử dụng xe trong 1 học kỳ (3 tháng liên tiếp), học sinh sẽ không được sử dụng xe buýt. Tiền xe sẽ không được hoàn trả.
LƯU Ý : Mọi hành động gây lộn, đánh nhau, xúc phạm tới học sinh, giám sát, điều phối viên, tài xế, học sinh lập tức bị ngừng sử dụng xe trong 2 ngày. Nếu sự việc diễn ra vào buổi sáng (trên xe đón tới trường), phụ huynh phải sắp xếp đến đón học sinh ở trường vào buổi chiều, giờ tan học.
Trường hợp vi phạm Số dấu chéo (X) + hậu quả
Chạy nhảy và nô đùa tại vị trí xe buýt đưa rước đến 1
Làm bẩn nơi đưa, đón và trên xe buýt 1
Làm bẩn chỗ ngồi trên xe buýt (ghế, rèm cửa, vv…) 1 + phải lau chùi chỗ dơ
Không nghe lời hướng dẫn của người giám sát 2
Chen lấn trên xe buýt khi lên, xuống xe 2
Không thắt dây an toàn 2
Có hành vi gây phiền người khác trên xe (làm ồn, chuyển động, chơi những trò chơi nguy hiểm) 2
Hút thuốc trên xe 2 + tịch thu thuốc là
Đem theo những vật dụng cấm hoặc nguy hiểm 2 + tịch thu tang vật
Chơi nghịch với chai nước 2 + thu chai nước
Quấy rối, làm phiền tài xế bằng những trò chơi ồn ào hoặc quá khích 2
Thiếu tôn trọng tài xế, người giám sát, những trẻ khác hoặc bất kì người nào đi cùng xe 3
Có lời nói thô bạo 4 + thông báo và mời gặp phụ huynh
Có hành động thô bạo (gây lộn, đánh nhau, xúc phạm v..v..) Học sinh lập tức bị ngừng sử dụng xe trong 2 ngày !
Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với những nội quy trên. Tôi sẽ tuân theo và chịu phạt nếu vi phạm.
Tp Hồ Chí Minh, Ngày :
Chữ ký của phụ huynh/học sinh
UNIKAVOYAGES
CTY TNHH HANH TRINH HOA SEN
5.1 Frais de transports
v) Entretien et contrôle
Les bus seront entretenus et nettoyés quotidiennement. Les bus feront l’objet d’un contrôle technique régulier selon la loi en vigueur. Une copie du rapport de contrôle pourra être consultée auprès du Prestataire par le Parent d’élève ou son Association de Parents d’élèves. Les bus seront contrôlés sommairement avant chaque trajet sur les éléments intérieurs (ceintures, climatisation, trousse de secours, etc…) et extérieurs (phares, pneumatiques, clignotants, freins, etc…).