Năm học 2017 – 2018

BẢNG GIÁ 2017-2018 VÀ THỜI ĐIỂM THANH TOÁN

Như các năm học trước, thời điểm thanh toán của dịch vụ xe đưa đón học sinh sẽ được chia thành 3 lần theo kỳ học. Giá cho năm học mới 2017-2018 là 18.750.000 VND (mười tám triệu bẩy trăm năm mươi nghìn đồng)
Đợt 1 thanh toán Đợt 2 thanh toán Đợt 3 thanh toán
7.500.000 VND 5.625.000 VND 5.625.000 VND
trước ngày 25/08/2016 trước ngày 22/12/2016 trước ngày 23/03/2017

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phụ huynh học sinh sẽ thanh toán theo lịch như trên bằng tiền Vietnam đồng bởi một trong các phương thức sau :
1 Bằng chuyển khoản
Số tài khoản tiền VND 007 100 447 6935
Tên tài khoản CTY TNHH HANH TRINH HOA SEN
BFTVVNVX
Ngân hàng VIETCOMBANK, HCM CITY BRANCH
Đỉa chỉ ngân hàng 29 Ben Chuong Duong, District 1. HCM City, Vietnam
2 Bằng tiền mặt tại trụ sở công ty
Công ty​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ CTY TNHH HANH TRINH HOA SEN
Địa chỉ công ty 101 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, HCM
3Bằng tiền mặt khi đăng ký hồ sơ